Clicky
021-44107578
شماره تماس
info@vandadflange.com
ایمیل پشتیبانی
تهران، بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی پلاک 30
دفتر مرکزی
لوگوی فلنج ونداد پترو

ونداد پترو ساحل

سازنده فلنج صنعتی به روش فورج گرم

عملیات فورج:
​​​​​​​در تولید فلنج فرآیند آهنگری (فورج) نقش مهمی در شکل دادن به ریزساختار دارد. با قرار دادن فلز در معرض تغییر شکل کنترل شده و متعاقب آن تبلور مجدد، ساختار دانه تصفیه می شود و هر گونه تخلخل را از بین می برد و خواص مکانیکی فولاد را تقویت می کند. این فرآیند تبدیلی منجر به بهبود استحکام، افزایش چقرمگی و افزایش مقاومت در برابر خستگی می شود. علاوه بر این، تغییرات ریزساختاری باعث ایجاد یک فولاد یکنواخت تر و ریزدانه تر می شود که در نهایت منجر به عملکرد برتر در کاربردهای مختلف می شود.

​کیفیت اتفاقی نیست!
تیم توانمند کنترل کیفیت ونداد پترو ساحل در کلیه مراحل تولید فلنج به روش فورج گرم پارامترهای کیفی یک محصول ایده آل را بررسی و بر فرآیند ساخت نظارت مستمر و دقیق دارد.

تکنولوژی ساخت فلنج 

برای طراحی و تولید فلنج های فورج رعایت خط مشی زیر در دستور کار شرکت ونداد پترو قرار دارد: 
- الزامات محصول (مشخصات مشتری، نقشه ها، کد مورد نیاز).
- اهداف کیفیت و کارایی (مشخصات فنی محصول، زمان تحویل).
- منابع و رویه های مورد نیاز برای دستیابی به فرآیندهای شناسایی شده (شامل تامین کنندگان فرعی مناسب، آزمایش و بازرسی).
- روشهای مورد نیاز تأیید، کنترل و نظارت بر محصول و معیارهای پذیرش مناسب.
سوابق مناسب مورد نیاز برای ارائه شواهدی مبنی بر اینکه فرآیندهای تولید مطابق با الزامات هستند.
​​​​​​​+ محصولات ویژه بر اساس نیازهای مشتری خاص، از طریق اجرای نقشه ها / محاسبات (FEA) که ممکن است با ساخت نمونه های اولیه دنبال شود، توسعه می یابند.

بازرسی مواد اولیه

کلیه متریال اولیه تولید فلنج های شرکت ونداد در هنگام تولید در کاخانجات تولید فولاد مورد بازرسی حین فرآیند تولید قرار دارد. 
با توجه به حجم سفارش این شرکت به شرکت های فولادی، بازرسی به صورت ادواری از خط تولید مواد اولیه صورت میپذیرد. 
در خصوص سفارشات با حجم بالا کنترل کیفی مواد اولیه در کارخانه فولاد سازی برای کارفرمایان محترم قابل اجرا میباشد.

​RAW MATERIAL PRODUCTION & INSPECTION

​​تولید متریال اولیه

کلیه متریال اولیه تولید فلنج های شرکت ونداد توسط خط تولید شرکتهای فولادی معتبر کشور و تحت نظارت کارشناسان کنترل کیفی شرکت ونداد و مطابق با مشخصات فنی این شرکت و به سفارش تولید میگردد. 
آنالیز شیمیایی کلیه سفارشات بر اساس استاندارد ASTM A105 و همچنین مطابق با NACE MR 0175 میباشد.

​مراحل تولید

- بازرسی مواد اولیه 
- برش مواد اولیه فلنج 
- حرارت دهی در کوره 
- انجام عملیات فورج فلنج
- عملیات حرارتی ثانویه 
- ماشین کاری 
- بازرسی نهایی
​​​​​​​

​عملیات حرارتی:
مطابق استاندارد ASTM A105 فلنج های با کلاس بالاتر از 300 میبایست شامل یکی از عملیات حرارتی فولاد ها گردد. 
شرکت فلنج سازی ونداد کلیه فلنج های تولید شده در کلیه کلاس ها را مطابق روال خط تولید در مرحله عملیات حرارتی قرار میدهد.
کلیه خواص مکانیکی شامل سختی، استحکام کششی و استحکام نهایی و محدوده فرم پذیری در فرآیند عملیات حرارتی به دقت کنترل و کالای نهایی در محدوده خواص مکانیکی ASTM A105 و همچنین الزامات سختی استاندارد NACE MR0175 ISO 15156 قرار دارد.