Clicky
021-44107578
شماره تماس
info@vandadflange.com
ایمیل پشتیبانی
تهران، بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی پلاک 30
دفتر مرکزی
لوگوی فلنج ونداد پترو

ونداد پترو ساحل

سازنده فلنج صنعتی به روش فورج گرم

استاندارد NACE در فلنج چه کاربردی دارد؟

NACE انجمن ملی مهندسین خوردگی است، NACE اسناد بسیاری در رابطه با کنترل خوردگی از جمله NACE MR0175 منتشر می کند که الزامات مواد فلزی در معرض H2S را در محیط های تولید نفت و گاز فراهم می کند.
NACE MR0175 الزامات فولادهای کربنی، آلیاژهای کم و آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی را فهرست می کند. برای هر گروه مواد، NACE MR0175 الزامات متالورژیکی زیر را فراهم می کند:
علم شیمی
سختی
حرارت درمانی
مقاومت HIC و غیره
فرض کنید گواهینامه برای فلنج گردن جوشی ASTM A105 NPS 4 کلاس 300 است. ASTM A105 به این فلنج اجازه می دهد تا در شرایط فورج گرم و بدون عملیات حرارتی بعدی تحویل داده شود. همه نسخه های NACE MR0175 به طور خاص به آهنگری ASTM A105 اجازه می دهند مشروط بر اینکه حداکثر سختی مورد نیاز 187 HBW را برآورده کنند، که حداکثر سختی مورد نیاز استاندارد ذکر شده در ASTM A105 است. به عبارت دیگر، تمام نسخه های NACE MR0175 چشم پوشی خاصی از الزامات استاندارد عملیات حرارتی فولاد کربنی برای مواد ASTM A105 ارائه می کنند. با این حال، NACE MR0103 این معافیت خاص برای مواد ASTM A105 را شامل نمی شود. NACE MR0103 به این نیاز دارد که مواد متعاقباً با بازپخت، نرمال‌سازی، نرمال‌سازی و تمپر یا خاموش کردن و تمپر کردن، عملیات حرارتی شوند. بنابراین، بدون اطلاعات بیشتر در مورد شرایط عملیات حرارتی، انطباق با NACE MR0103 قابل تأیید نیست.