Clicky
021-44107578
شماره تماس
info@vandadflange.com
ایمیل پشتیبانی
تهران، بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی پلاک 30
دفتر مرکزی
لوگوی فلنج ونداد پترو

ونداد پترو ساحل

سازنده فلنج صنعتی به روش فورج گرم

استاندارد A105 چیست؟

ASTM A105 متداول‌ترین گرید مواد فولاد کربنی است که برای ساخت قطعات لوله‌های فورج مانند فلنج و اتصالات آهنگری لوله‌کشی با قطر کوچک استفاده می‌شود. این درجه مواد فولاد کربنی برای سرویس های محیطی و دمای بالاتر در سیستم های فشار استفاده می شود.

برخی از قطعات ساخته شده توسط ASTM A105 در زیر لیست شده است.

فلنج ها

بدنه سوپاپ

اتصالات فورج مانند آرنج، سه راهی، کوپلینگ و غیره.

اجزای فورج مخازن تحت فشار مانند نازل خود تقویت شده، گردن نازل و غیره.

همانطور که توسط خریداران طراحی شده است

با این حال، محدودیتی در استفاده از این استاندارد وجود دارد. وزن آهنگری ساخته شده توسط مواد A105 نباید از 4540 کیلوگرم تجاوز کند. آهنگری با وزن بیشتر از 4540 کیلوگرم با استفاده از ASTM A266 ساخته می شود.