Clicky
021-44107578
شماره تماس
info@vandadflange.com
ایمیل پشتیبانی
تهران، بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی پلاک 30
دفتر مرکزی
لوگوی فلنج ونداد پترو

ونداد پترو ساحل

سازنده فلنج صنعتی به روش فورج گرم

درک خوردگی گالوانیکی: راهنمای جامع

1. مقدمه ای بر خوردگی گالوانیکی خوردگی گالوانیکی شکل متداولی از خوردگی است که زمانی رخ می دهد که دو یا چند فلز غیرمشابه در حضور الکترولیت با یکدیگر در تماس باشند. این یک فرآیند الکتروشیمیایی است که در آن جریان الکتریکی بین فلزات مختلف جریان می یابد و منجر به خوردگی تسریع یک فلز و کاهش خوردگی فلز دیگر می شود. خوردگی گالوانیکی می تواند آسیب قابل توجهی به …
ادامه مطلب

خوردگی حفره ای (Pitting Corrosion)

خوردگی حفره ای (Pitting Corrosion)
خوردگی حفره ای (Pitting Corrosion) مقدمه خوردگی پدیده مخربی است که سالانه میلیون ها دلار ضرر و هزینه اضافی بر اقتصاد کشورها به جا می گذارد. در این بین، برخی از انواع خوردگی آثار مشخصی بر جای می گذارند که با تشخیص به موقع، می توان خسارت های وارد شده را به حداقل رساند. اما تشخیص برخی دیگر کار چندان ساده ای نبوده و آثار خود را پس از تخریب گسترده …
ادامه مطلب