Clicky
021-44107578
شماره تماس
info@vandadflange.com
ایمیل پشتیبانی
تهران، بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی پلاک 30
دفتر مرکزی
لوگوی فلنج ونداد پترو

ونداد پترو ساحل

سازنده فلنج صنعتی به روش فورج گرم

گسکت یا واشر صنعتی برای فلنج

برای اینکه آب بندی کامل بین دو فلنج متصل به هم رخ دهد، از گسکت ها یا واشر صنعتی استفاده می کنند. گسکت درزبندی مکانیکی است که مانع از نشت سیال یا هوا از بین دو فلنج متصل به هم می شود. متریال هایی که اغلب واشرها را از آن ها می سازند شامل سه دسته اصلی گسکت فلزی، گسکت نیمه فلزی و گسکت غیر فلزی هستند.

لاستیک، کاغذ، چوب پنبه، مس و فوم مهمترین موادی هستند که گسکت ها از آن ها ساخته می شوند. در اغلب سیستم های لوله کشی صنایع گوناگون با توجه به فشار و خاصیت سیال جاری در آن سیستم، از گسکت ها به عنوان عنصر بسیار مهم استفاده می کنند. در برخی از صنایع که سیال حساس و یا خطرناک در خطوط لوله کشی آن ها جاری است، نشتی می تواند بسیار خطرناک و دارای خسارات فراوان باشد. از این جهت گسکت ها را عناصر اساسی سیستم های لوله کشی می دانند. علاوه بر اینکه گسکت ها مانع نشتی سیال می گردند، از سایش سطح دو فلنج متصل به هم نیز جلوگیری می کنند.