Clicky
021-44107578
شماره تماس
info@vandadflange.com
ایمیل پشتیبانی
تهران، بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی پلاک 30
دفتر مرکزی
لوگوی فلنج ونداد پترو

ونداد پترو ساحل

سازنده فلنج صنعتی به روش فورج گرم

تولید فلنج و استانداردهای ابعادی

به طور کلی، استانداردهای ابعادی مرتبط با تولید فلنج در صنعت نفت و گاز پتروشیمی عبارتند از:

1. API 6A: استاندارد API 6A برای فلنج‌ها، شیرها، و تجهیزات قطع و وصل استفاده می‌شود. این استاندارد شامل مشخصات فنی، ابعاد، مواد ساخت، آزمون‌ها و روش‌های مورد نیاز برای فلنج‌ها و تجهیزات مرتبط است.

2. API 605: استاندارد API 605 برای فلنج‌های صنعتی با ابعاد بزرگ استفاده می‌شود. این استاندارد شامل مشخصات فنی، ابعاد، مواد ساخت، آزمون‌ها و روش‌های مورد نیاز برای فلنج‌های بزرگ است.

3. ASME B16.5: استاندارد ASME B16.5 برای فلنج‌های لوله‌ها و اتصالات استفاده می‌شود. این استاندارد شامل مشخصات فنی، ابعاد، مواد ساخت، آزمون‌ها و روش‌های مورد نیاز برای فلنج‌ها و اتصالات مرتبط است.

4. ASME B16.47: استاندارد ASME B16.47 برای فلنج‌های بزرگ با ابعاد بیشتر استفاده می‌شود. این استاندارد شامل مشخصات فنی، ابعاد، مواد ساخت، آزمون‌ها و روش‌های مورد نیاز برای فلنج‌های بزرگ است.

این استانداردها فقط چند نمونه از استانداردهای API  و ASME مرتبط با تولید فلنج هستند و برای هر نوع فلنج و تجهیزات ممکن است استانداردهای مختلفی وجود داشته باشد. برای دقت بیشتر، می‌توانید به منابع مرتبط و استانداردهای جدیدتر مراجعه کنید.