Clicky
021-44107578
شماره تماس
info@vandadflange.com
ایمیل پشتیبانی
تهران، بلوار فردوس، خیابان ورزی شمالی پلاک 30
دفتر مرکزی
لوگوی فلنج ونداد پترو

ونداد پترو ساحل

سازنده فلنج صنعتی به روش فورج گرم

تفاوت عملیات حرارتی آنیل و نرمال کردن

عملیات حرارتی آنیل در فولاد کم کربن چیست؟

عملیات حرارتی آنیل (Annealing) یک فرایند حرارتی است که در فولاد کم کربن به منظور بهبود خواص مکانیکی و ساختاری فولاد انجام می‌شود. این فرایند اغلب شامل سه مرحله اصلی است: گرمایش، نگهداری در دما و سپس خنک کردن به آرامی.

در این فرایند، فولاد به یک دمای معین (معمولاً بالاتر از دمای تغییرات فازی) گرما شده و سپس به آرامی خنک می‌شود. این فرایند به منظور کاهش تنش‌های داخلی، بهبود خواص مکانیکی (مانند استحکام و انعطاف‌پذیری)، افزایش دوام و بهبود ساختار داخلی فولاد انجام می‌شود.

دمای انجام عملیات حرارتی آنیل بستگی به نوع فولاد، ترکیب شیمیایی آن و خواص مورد نظر دارد. برای فولاد کم کربن، دمای آنیل معمولاً بین ۷۵۰ درجه سانتیگراد تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد قرار دارد. این دماها می‌توانند بر اساس نیازهای خاص و خواص مورد نظر تنظیم شوند.

 

عملیات حرارتی نرماله در فولادهای کم کربن:

عملیات حرارتی نرمال‌کردن یکی از فرایندهای حرارتی است که برای بهبود خواص مکانیکی و ساختاری فولاد کم کربن انجام می‌شود. در این فرایند، فولاد گرما شده و سپس به آرامی خنک می‌شود تا به یک ساختار متعادل و استحکام مطلوب برسد.

در عملیات حرارتی نرمال‌کردن، فولاد به دمایی بالاتر از دمای تغییرات فازی (معمولاً بین ۸۰۰-۹۰۰ درجه سانتیگراد برای فولاد کم کربن) گرما شده و سپس به آرامی خنک می‌شود. این فرایند منجر به کاهش تنش‌های داخلی، بهبود خواص مکانیکی (از جمله استحکام و انعطاف‌پذیری) و بهبود ساختار داخلی فولاد می‌شود.

در نتیجه، فولاد پس از عملیات حرارتی نرمال‌کردن ساختاری یکنواخت‌تر و استحکام بالاتری خواهد داشت که منجر به افزایش دوام و استحکام فولاد می‌شود.